Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Fivel B.V. (Fivel). In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens die worden verzameld.

Fivel is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Onze contactgegevens zijn als volgt:

Fivel B.V.
Heusing 15
4817 ZB Breda
Nederland

Telefoon: 076-3030328
E-mail: info@fivel.nl
KVK-nummer: HR58414819

Heeft u vragen over deze privacyverklaring kunt u ons bereiken per e-mail, post of telefonisch (zie bovenstaande).

Welke persoonsgegevens verwerkt Fivel?

Fivel verzamelt uitsluitend gegevens ten behoeve van zakelijke doeleinden. De informatie die wij verzamelen zal gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en/of updates welke samenhangen met uw branche. Contact wordt enkel met u opgenomen om business gerelateerde onderwerpen te bespreken. Verzameling van deze gegevens kan tot stand zijn gekomen vanwege een zakelijke overeenkomst of een potentiële overeenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn ons ervan bewust dat u privacy rechten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor uitoefening van inzage, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking en gegevensoverdraagbaarheid kunt u een verzoek per e-mail of per post sturen. Voor verificatiedoeleinden kan om aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit vast te stellen. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacywetgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Beveiliging

Alle privacygevoelige bestanden zijn bij ons beveiligd met wachtwoorden en/of pincodes. Verder zijn er contractuele afspraken gemaakt met alle betrokken personen die bij gevoelige informatie kunnen. Mocht er desondanks blijken dat derden inzicht hebben gehad in of er inbreuk is gemaakt op uw privacygevoelige informatie zullen wij u hiervan direct op de hoogte stellen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Laatst gewijzigd: mei 2018